Bijeenkomst Oogcafé Oss op 22 november 2023

woensdag 22 november 14:00 - 16:00

Bijeenkomst Oogcafé Oss op 22 november 2023.

Het Oogcafé Oss heeft elke vierde woensdagmiddag van de maand (behalve in de maanden juli, augustus en december) een bijeenkomst van 14:00 tot 16:00 uur  in de Groene Engel, Kruisstraat 15, Oss. Inloop vanaf 13:30 uur.

Toegang is gratis; ook voor familie, vrienden, kennissen, mantelzorgers e.d.

Hierbij zijn consumpties voor eigen rekening.

Op 22 november komt een gastspreker van de brandweer tips geven om zo veel mogelijk het risico te voorkomen dat er in de eigen woonomgeving brand zal ontstaan en wat te doen als er toch brand is uitgebroken.

Wij heten u weer graag van harte welkom.

Met vriendelijke groet, team Oogcafé Oss,

Yvonne, Bea, Liesbeth en Cor.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Cor Kaufman, contactpersoon van het oogcafé Oss, via het e-mailadres corkaufman@live.nl of telefonisch

via 0412 632 529 of bij geen gehoor 06 27 27 76 43.

Locatie