Pagina's van het boek Family Stranger.
Pagina's van het boek Family Stranger.

Fotoboek draagt bij aan het doorbreken van taboe bij familieleden van gedetineerden

Algemeen 228 keer gelezen

OSS | Het bijzondere fotoboek Family Stranger is te bestellen op de webpagina van de uitgeverij The Eriskay Connection. Family Stranger is een fotoserie over gezinnen van (ex)-gedetineerden nadat ze ontdekt hebben dat een gezinslid een misdaad heeft gepleegd en de gevangenis ingaat.

Fotograaf Wiosna van Bon (1992) uit Oss heeft de afgelopen jaren 25 personen geïnterviewd en gefotografeerd. Hiervoor is ze haar eigen onderzoek begonnen naar diverse ervaringen van gezinnen, door zowel op zoek te gaan naar antwoorden binnen als buiten de gevangenismuren. Ze kwam tot de ontdekking dat het achterblijvende gezin ook ‘veroordeeld' is, en het gezin de straf mee uitzit in haar eigen wereld. Het verhaal van deze achterblijvende gezinsleden hoor je bijna nooit. Van Bon heeft een uniek verhaal weten te omvatten in tekst en via het oog van de camera.

Bewustwording
Met dit fotoproject wil ze bewustwording creëren voor de worstelingen die deze mensen doorstaan. "Veel mensen kunnen zich niet voorstellen dat iemand uit hun gezin een misdaad pleegt. Ook de mensen die ik ontmoette niet. De gezinsleden maken een proces door, waarbij zij hun relatie met het criminele gezinslid opnieuw beoordelen en ook bepalen of zij kunnen leven met datgene wat hij/zij heeft gedaan.”

Fases
Met haar foto's legt de Osse de verschillende fases vast die de familieleden doorlopen. Ze bewondert de kracht van deze gezinnen en hoe zij, geconfronteerd als zij zijn door de keuzes van hun criminele gezinslid, toch proberen zo positief mogelijk daarmee verder te leven. "Veel gezinnen die in het project Family Stranger aan bod komen dragen het als een geheim met zich mee. Zij zijn bang dat het meer afstand kan scheppen tot de mensen in hun nabije omgeving, bang voor stigmatisering. Het onderwerp wordt vaak als taboe of in ieder geval als heel moeilijk ervaren.”

Ervaringen
Family Stranger geeft familieleden van gedetineerden een stem. "Er zijn tiental bijzondere ervaringen omschreven en verbeeld in het boek die je ogen openen. Als er meer openheid mogelijk is over dit onderwerp, zal dit gat tussen de achterblijvende gezinnen en de rest van samenleving verkleinen.”

Ethiek
Het is een boek om steeds opnieuw op te pakken, om naar de beelden te kijken, de verhalen te lezen en nieuwe verbanden te vinden. Het werk van Van Bon gaat over ethiek en in haar werk staat de mens altijd centraal. Haar projecten gaan over zwakkere groepen in de samenleving die ondanks alles volharden. Ze richt zich op maatschappelijke thema's als eenzaamheid, (on)macht, gedrag en identiteit. Momenteel werkt ze aan een nieuw project met als thema dak- en thuisloze jongeren, waarbij ze onderzoekt wat het inhoudt om een gezin te zijn anno nu. Het werk van de fotograaf schuurt en verbindt. Ze zet de kijker erg aan het denken en moedigt die aan om een discussie te starten.

Om het fotoboek direct te bestellen of in te zien kunnen mensen gaan naar www.eriskayconnection.com.

Uit de krant

Uit de krant