Bij het Koning Willem I College leren studenten vele vaardigheden.
Bij het Koning Willem I College leren studenten vele vaardigheden.

Koning Willem I College en De Leijgaaf vanaf nu één onderwijsinstelling

Algemeen 1.341 keer gelezen

REGIO | Het is zover: het Koning Willem I College en De Leijgraaf zijn vanaf 1 augustus één onderwijsinstelling. Samen gaan zij verder als het Koning Willem I College en de naam prijkt in de hele regio aan de buitengevels. “We zijn enorm trots dat we na de zomervakantie vanuit één organisatie onderwijs mogen bieden in onze regio. Dit doen we vanuit onze hoofdlocaties in ’s-Hertogenbosch, Oss, Meierijstad en Land van Cuijk”, aldus Jos van Kessel. Samen met Peer van Summeren en Dominique Majoor vormt hij het College van Bestuur van het Koning Willem I College.

Het belangrijkste doel van de fusie is het in stand houden van een breed en divers aanbod van beroepsopleidingen in de hele regio Noordoost-Brabant, dichtbij het werkveld en dichtbij studenten. Van Kessel: “Als nieuw Koning Willem I College zoeken we actief de samenwerking op met het werkveld in onze regio. Dit doen we vanuit onze vier regionale communities. Juist door de verbinding met werkgevers te maken, stemmen we ons opleidingsaanbod af op de behoefte van studenten en die van het werkveld waarvoor zij worden opgeleid. Zo dragen we bij aan ontwikkeling en behoud van talent in de regio.”

Kleinschalig onderwijs in de regio
De organisatie neemt weliswaar toe in omvang, maar het onderwijs blijft kleinschalig en in de regio georganiseerd. “Zo houden we het contact met studenten persoonlijk en kunnen zij leren in een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn.” De kleinschaligheid was voor Ingrid van Engelshoven, destijds minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, één van de doorslaggevende factoren om in 2021 een akkoord te geven op de fusie. “Ik hecht veel waarde aan de menselijke maat. Ik wil dan ook oproepen om te doen wat nodig is om de menselijke maat te verankeren in de nieuwe organisatie, zodat leerlingen en studenten zich thuis voelen op een school en deel uitmaken van een kleine groep. Op basis van de fusieaanvraag heb ik er alle vertrouwen in dat de nieuwe organisatie hierin zal slagen.”

Trots op talent
De kracht en het belang van goed mbo-onderwijs wordt steeds meer gezien in Nederland. “We kunnen met z’n allen hele mooie plannen maken, over energietransitie bijvoorbeeld, maar als er geen mensen zijn opgeleid om deze plannen uit te voeren, komen we als maatschappij niet verder. Nog te vaak wordt het mbo gezien als alternatief als hbo niet lukt. Dat is ontzettend zonde, want mbo-ers zijn de motor van onze maatschappij. Wij willen een school zijn waar talent alle kans heeft om tot bloei te komen”, legt Van Kessel uit.

Gezamenlijke toekomst
Sinds eind 2020 doen de twee Brabantse mbo-instellingen De Leijgraaf (Meierijstad, Oss, Land van Cuijk) en het Koning Willem I College (’s-Hertogenbosch) onderzoek naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke toekomst. Op 12 oktober 2021 kwam het akkoord van de toenmalige Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de voorgenomen fusie. Dat betekende dat het Koning Willem I College en De Leijgraaf per 1 januari 2022 bestuurlijk fuseerden. Vanaf het nieuwe studiejaar 2022-2023 zijn de organisaties samengevoegd tot één onderwijsinstelling.

Uit de krant