Het provinciehuis in Den Bosch.
Het provinciehuis in Den Bosch. Foto:

Brabants Milieubeleid niet duidelijk over doelstellingen, kansen en consequenties

Algemeen 335 keer gelezen

REGIO | De gevolgen voor het milieu van het Beleidskader Milieu 2030 van de provincie Noord-Brabant zijn nog niet goed in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. De samenhang met ander beleid is niet duidelijk. En het rapport is op veel onderdelen niet consistent. De provincie had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

De provincie Noord-Brabant wil de milieuambities uit de omgevingsvisie uitwerken in nieuw beleid. Het beleid gaat onder meer over omgevingsveiligheid, luchtkwaliteit, geluid- en geurhinder, bodem, circulariteit en luchtvaart. De provincie wil een steeds duurzamer Brabant met een steeds schoner, gezonder en veiliger milieu. Voordat Provinciale Staten besluiten over het nieuwe beleid, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.


Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een project in beeld voordat de overheid een besluit over dat project neemt. De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten.


Milieueffectrapport
Uit het milieueffectrapport blijkt dat de milieukwaliteit in Noord-Brabant zorgelijk is. Het rapport noemt daarom doelstellingen voor bijvoorbeeld geur en luchtkwaliteit en beleidsopties om deze doelstellingen te halen. De Commissie adviseert om duidelijker te maken hoe deze doelstellingen en beleidsopties samenhangen met ander beleid in de provincie, bijvoorbeeld voor de leefomgeving, gezondheid, economie, landbouw en mobiliteit. Dan is beter te beoordelen welke kansen er zijn voor een steeds duurzamer Brabant. Op meerdere punten is de beoordeling van milieueffecten in het rapport niet consistent volgens de commissie. Bijvoorbeeld voor geur, de gevolgen voor de volksgezondheid en de manier waarop de provincie geluidhinder rond vliegvelden wil verminderen. Kijk hier nog eens goed naar, zegt de Commissie. De provincie neemt het advies over. Zij vult het rapport op korte termijn aan en laat het daarna opnieuw beoordelen door de Commissie.

Uit de krant