Afbeelding
Foto:

DDO zet verzet tegen windmolens in de polder voort

Algemeen 547 keer gelezen

OSS | DDO verzet zich nog steeds tegen de komst van windmolens in de polder tussen Oss en Den Bosch. De partij wil donderdag in de gemeenteraad twee moties indienen over het onderwerp.

Donderdag wordt dan ook duidelijk of hier in de raad steun voor is. DDO haalt de aflevering van Zembla van 28 september aan waaruit bleek dat burgers onvoldoende worden beschermd tegen geluidsoverlast door windmolens. “De geluidsnormen voor windmolens houden geen rekening met de zogenoemde ‘piekbelasting’: lawaaipieken waardoor omwonenden niet kunnen slapen”, valt te lezen op de website van het onderzoeksjournalistieke programma. Deze overlast heeft ook negatieve gevolgen voor de gezondheid. Ook vreest DDO schade aan de natuur (waaronder ook weidevogels) en milieu. Welke schade het hier betreft wordt uit de motie niet duidelijk. In één motie vraagt DDO dus om meer duidelijkheid over de gevolgen op gezondheid, natuur en milieu voordat de plannen verder ontwikkeld worden. 

Hoeveel windmolens?
In die plannen staat ook nog steeds niet vast hoeveel windmolens er moeten komen. De gemeente Den Bosch is voornemens om 16 windmolens in haar deel van de polder te plaatsen. Hoeveel windmolens er in het Osse deel gaan komen is echter nog niet duidelijk omdat de gemeente een bepaalde hoeveelheid op te wekken energie heeft vastgesteld. Hoeveel windmolens hiervoor nodig zijn hangt af van onder andere de locatie van de molens en andere factoren. “Inwoners van de gemeente Oss het recht hebben om te weten wat hen letterlijk boven het hoofd hangt”, aldus DDO. De partij wil volgens de tweede motie uiterlijk 1 november van het college weten hoeveel windmolens er moeten komen. Op donderdag vind de laatste bewonersbijeenkomst plaats waarop omwonenden hun zegje kunnen doen.

Uit de krant

Uit de krant