Het privaat of secreet
Het privaat of secreet

De geschiedenis van Oss door Meester Henk, Het Geneeskundig Staatstoezicht

Algemeen 802 keer gelezen

In 1865 werd er een commissie opgericht ter verbetering van de algemene gezondheid in Nederland, en de bestrijding van besmettelijke ziektes in het bijzonder. Zij deed onderzoek naar de oorzaken van epidemieën en gaf adviezen ter bestrijding, bijvoorbeeld in het verslag aan de Koning in 1867 naar aanleiding van het grote aantal dodelijke slachtoffers in Meppel aan cholera:

“De publieke zindelijkheid verkeert in Meppel bij voortduring in een ergerlijke staat. Een aantal privaten zijn aan en boven publieke wateren geplaatst: de spuijng van een der hoofdkanalen, die door de gemeente loopen, is onvoldoende; tallooze, walgelijke hoopen privaat- en ander vuil liggen tusschen woningen; de goten zijn zeer onrein; de stadsmestvaalt ligt binnen de bebouwde kom; 3 van de 5 lagere scholen zijn omgeven door mestkuilen.” Het jaar daarna constateerde de inspectie een aanzienlijke verbetering.

Ook Oss werd op een aantal terreinen geadviseerd. In 1868 raadde de Inspecteur aan de stadsgracht aan de Wal te rioleren vanwege de stankoverlast. In 1870 staat vermeld in het verslag: “In den toestand der stadsgrachten, waaromtrent in 1868 een voorstel werd gedaan tot demping of riolering, was in 1870 geene verandering gebragt. De bewoners langs de gracht klaagden over den stank, vooral des zomers. De burgemeester verklaarde zich bereid de zaak bij den raad aanhangig te maken en de demping of riolering der grachten te willen bevorderen.” In 1871 was daadwerkelijk een begin gemaakt van riolering van de stadsgracht. 

Ook in 1872 werd er een dringend advies uitgebracht: “De kantonnale gevangenis te Oss (in het Gemeentehuis op de Heuvel) bestaat uit drie sombere cellen. In elke van deze bevindt zich een pot, die tot privaat dient en in den gang voor de cellen in een réservoir geledigd wordt, dat tevens tot verzamelplaats dient van faeces afkomstig uit eene boven gelegene verdieping. In die kleine ruimten met zeer gebrekkige ventilatie is de stank soms ondragelijk. De inspecteur gaf van dien toestand kennis aan den Minister. Daarop werden bevelen gegeven om in die gevangenis de opsluiting steeds van korten duur te doen zijn.”

Ook voor de openbare school hadden ze een advies: “De inrigting der openbare jongensschool is ongunstig. Ruim 9 meter breed zijn de achterste banken te ver van den werkmuur verwijderd. Daar de privaten slecht geplaatst en onzindelijk zijn en in hetzelfde lokaal een urinoir aanwezig is, wordt eene walgelijke lucht verspreid.”

De verbeteringen werden doorgevoerd, dus “geen stank voor dank” deze keer.


Download de nieuwe app van Weekblad Regio Oss
Goed nieuws voor alle liefhebbers van lokaal nieuws. Het Weekblad Regio Oss heeft een gloednieuwe nieuwsapp gelanceerd! Download vandaag nog de Kliknieuws: Regio Oss app vanuit de Google Play Store of Apple App Store om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws uit Oss en omgeving.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant