Afbeelding

Dijk bij Lith wordt onder handen genomen om veiligheid te verbeteren

Algemeen 795 keer gelezen

LITH | Waterschap Aa en Maas gaat de dijk tussen Lith en Bokhoven verbeteren omdat deze momenteel niet voldoet aan de in 2017 aangescherpte waterveiligheidsnormen. De voorbereidingen van het project zijn inmiddels van start gegaan. Naar verwachting is de verbeterde dijk in 2034 gereed.

Sjors Hoek, omgevingsmanager dijkverbetering Lith-Bokhoven: “De veiligheidsnormen voor de Maasdijk zijn strenger geworden omdat er zich nu veel meer mensen en bedrijven achter de dijk bevinden dan vroeger. Daarnaast moeten we ook rekening houden met hogere piekafvoeren van de Maas door klimaatverandering. Een veilige dijk is van levensbelang. Om een goed beeld te krijgen van de kansen en wensen in het gebied, is het belangrijk om bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te informeren en te betrekken bij de plannen. Op deze manier kunnen we de dijk zo verbeteren dat deze aansluit bij de wensen en belangen van de mensen die er in de buurt leven en werken.” Het project maakt onderdeel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken.

“We bevinden ons met het project in de verkenningsfase, waarin we veel onderzoek doen, we oplossingen in beeld brengen en waarin we uiteindelijk belangrijke keuzes voor het ontwerp van de dijk maken”, aldus het waterschap. “Hierbij hebben we oog voor andere opgaven en kansen in de nabijheid van de dijk. We werken daarom nauw samen met onder andere de gemeente ’s-Hertogenbosch, de gemeente Oss en provincie Noord-Brabant. Ook de samenwerking met omwonenden en andere belanghebbenden is een belangrijk onderdeel van het project.”

Het waterschap zegt graag in gesprek te gaan met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Daarom organiseren zij drie informatiebijeenkomsten met vrije inloop. Deze zijn op donderdag 14 maart van 18.00 uur tot 22.00 uur in MFA De Snoeck aan het Marktplein 24 in Lith, maandag 18 maart van 18.00 uur tot 22.00 uur in Het Veerhuis aan de Bokhovense Maasdijk 12 in Bokhoven en woensdag 20 maart van 18.00 uur tot 22.00 uur in De Lachende Vis aan de Empelsedijk 21 in Den Bosch. Het waterschap laat weten: “Bij iedere bijeenkomst geven we om 18.15 uur en 20.15 uur een korte algemene presentatie over het project. Na elke presentatie kunt u een bezoek brengen aan de informatiemarkt waar u meer te weten komt over de opgave, wat we gaan doen in de verkenning en hoe wij u hierbij betrekken.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant