V.l.n.r. Henk Kistemaker, Ineke de Jong en Frans Eikelboom.
V.l.n.r. Henk Kistemaker, Ineke de Jong en Frans Eikelboom. Foto:

Eijgen Polder Energie, over lokale energie

Algemeen 878 keer gelezen

OSS | De afspraak met drie bestuursleden van de Coöperatie Eijgen Polder Energie is op een wel heel toepasselijke locatie: aan de westkant van Oss, aan de rand van de polder. De polder tussen Oss en Den Bosch die intussen in beleidsstukken steevast wordt aangeduid als De Duurzame Polder. Ten huize van Ineke de Jong ontvouwt zij met haar mede bestuursleden Henk Kistemaker en Frans Eikelboom de ideeën van de energiecoöperatie.

Door Dick Hubertus

In september 2023 werd de coöperatie opgericht onder de naam Eijgen Polder Energie. Deze naam verwijst naar een deel van de Duurzame Polder die in de Middeleeuwen ‘Polder van der Eijgen’ heette. Ineke, Henk en Frans leggen uit: “Met Eijgen Polder Energie willen wij samen met de grondeigenaren, Osse en Bossche bewoners en bedrijven duurzame, lokale energie opwekken. We streven naar een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten en willen dat zoveel mogelijk bewoners en bedrijven mee kunnen doen. We gaan ervan uit dat er in 2030 windturbines in de polder zullen staan. Er is nog niet beslist hoeveel, maar het moeten er wel voldoende zijn zodat het rendabel is. Wij zijn een groep enthousiaste bewoners die samen met de initiatiefnemers een deel van de windturbines wil gaan bouwen, beheren en exploiteren.”

“We willen er voor zorgen dat de energie die de windturbines gaan leveren ten goede komt aan de regio en haar bewoners. Energie is een basisbehoefte voor iedereen. De energie uit de Duurzame Polder wordt grotendeels lokaal geleverd en moet onderdeel worden van de lokale energievoorziening. We streven naar energie die wordt geleverd tegen een eerlijke prijs die ligt onder de fossiele energieprijs. Door zelf deels de regie te voeren gaat er minder winst naar de grote energieleveranciers. We hebben als coöperatie geen winstoogmerk. Daardoor kunnen we straks tegen een eerlijke, kostendekkende prijs energie leveren. We zouden graag voor minimaal 50% mede eigenaar worden. In onze coöperatieve vereniging hebben leden medezeggenschap. Daarom gaan we t.z.t. ook leden werven zodat men mee kan praten. En dat geldt niet alleen voor mensen die willen investeren.”

“De gemeenten Oss en Den Bosch juichen plaatselijke initiatieven in de polder toe. Daar haken we met Eijgen Polder Energie op in door lokaal eigenaarschap te realiseren en mee te kunnen beslissen om de opgewekte energie binnen de Osse en Bossche grenzen te houden. We willen graag samenwerken met de grondeigenaren. Met hen zijn we in gesprek. De Rabobank heeft ons alvast beloond met een mooie subsidie.” 

www.eijgenpolderenergie.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant