De gezonde Hamelspoel, met links de met bomen beplante dijk waarachter 't Gat ligt.
De gezonde Hamelspoel, met links de met bomen beplante dijk waarachter 't Gat ligt.

SP tegen zandwinning in Herpen, ‘middel erger dan de kwaal’

Algemeen 804 keer gelezen

HERPEN | SP Oss verzet zich tegen het plan om zand te gaan winnen in t’ Gat, een plas op de hoek van de Wooijstraat en de Hamelspoelweg buiten Herpen. De partij vreest dat het verder afgraven van de plas voor alleen maar meer overlast zorgt. Deze kampt nu namelijk al met een slechte waterkwaliteit en vissterfte.

Koninklijke Smals NV heeft 14,5 hectare landbouwgrond aangekocht rond de plas en wil daar gedurende 10 tot 12 jaar zand gaan winnen. Daarnaast zou het gebied ook opnieuw ingericht worden. Aanleiding voor dat plan zou de slechte waterkwaliteit en vissterfte zijn. De bodem van de plas moet worden opgeschoond omdat die nu vol ligt met rottende bladeren en het water te weinig zuurstof bevat. Daarnaast bestaat het plan om de dam tussen de eveneens in de jaren 70 gegraven Hamelspoel (ook wel het Putwielen) door te breken. De SP verwacht echter dat de problemen door het verder afgraven van de plas alleen maar erger worden. “Wij vragen ons af of het middel niet erger is dan de kwaal, mede gezien de slechte ervaringen met ‘dood’ water elders in diepe zandwinplassen”, aldus Adrie Geerts namens de partij. Hij vraagt zich af: “Is het college op de hoogte van de problemen die zich in diepe zandwinplassen elders voordoen als gevolg van dood water onderin, wat leidt tot vissterfte, botulisme, blauwalgen, stank enzovoort? En is het college op de hoogte van het feit dat om die reden de afgelopen jaren veel diepe zandwinplassen weer zijn verondiept? En dat dit, wegens gebrek aan schone grond, vaak gebeurt met verontreinigd materiaal zoals baggerslib, saneringsgrond, granuliet of fosfaatverzadigde landbouwgrond?”

Alternatief
Geerts stelt dat deskundigen al vaker aan de gemeente hebben voorgesteld om de dam tussen ‘t Gat en de Hamelspoel door te breken. “Ook de Hamelspoel is in de jaren 70 uitgegraven, maar heeft wél een goede waterkwaliteit door de stroming vanuit de Hertogswetering.” Door de dam door te breken zou het water in ‘t gat niet langer stilstaan, wat kan helpen om de problemen met de waterkwaliteit daar te verhelpen. De SP wil weten waarom aan deze voorstellen nooit gehoor is gegeven. “Nu ligt er een veel groter plan waarbij alsnog de waterbodem wordt opgeschoond, de dam wordt verwijderd, maar meteen ook een zandwinplas van misschien wel tien hectare wordt gegraven. De SP vraagt zich af of het middel niet erger is dan de kwaal.” De partij ziet dus liever dat deze mogelijk oplossing wordt opgepakt zonder daarbij aan zandwinning te doen. Daarnaast ziet de SP geen reden om het gebied opnieuw in te richten.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant