Foto ter iluustratie van Wijkcentrum De Hille.
Foto ter iluustratie van Wijkcentrum De Hille. Foto: unknown

Gemeente komt wijk- en dorpscentra tegemoet

Politiek 1.404 keer gelezen

OSS | De extra lasten waar wijk en dorpscentra in de gemeente Oss als gevolg van een hoge inflatie en stijging van de energieprijzen over 2022 mee te maken hebben (gehad) worden voor een deel vergoed.

Volgens het College van B en W kunnen deze extra kosten niet doorbelast worden aan de verenigingen of bezoekers en deelnemers van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten. Oss komt de verenigingen tegemoet met een bedrag van € 162.000,-. 

De gemeente Oss heeft 23 wijk- en dorpscentra, die zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en exploitatie van het gebruikersdeel. Zij moeten zorgen voor een kostendekkende exploitatie. Vanwege de hoge inflatie hebben de beheerstichtingen van deze dorps- en wijkhuizen te maken gehad met flinke kostenstijgingen. 

“Een belangrijke oorzaak van de hoge inflatie zijn de sterk gestegen energieprijzen. Deze drukken zwaar op de bedrijfsvoering van veel van de wijk- en dorpshuizen en kunnen niet vanzelfsprekend doorbelast worden aan de bezoekers en gebruikers zoals verenigingen of laagdrempelige ontmoetings- en maatschappelijke activiteiten”, zo stelt het stadsbestuur.

De wijk- en dorpshuizen hadden een raming gemaakt van de extra lasten. Deze worden deels gehonoreerd om te voorkomen dat de beheerstichtingen financieel in de problemen komen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant