Een trein bij het station in Oss.
Een trein bij het station in Oss.

Aanpak ‘verrommeling’ fietsenstalling station laat nog even op zich wachten

Verkeer en vervoer 1.580 keer gelezen

OSS | Het college van B&W erkent dat veel fietsen bij station Oss niet in de rekken worden gestald. Zij kiezen echter niet voor meer handhaving en een strenger beleid waarbij fietsen eerder verwijderd worden omdat hier meer personeel voor nodig zou zijn en de opvanglocatie voor verwijderde fietsen vergroot zou moeten worden. De gemeente gaat dit voorjaar wel in gesprek met de NS, Prorail en andere betrokkenen over de stations, waarbij ook verbetering van de fietsenstallingen ter sprake zal komen.

Het college reageert daarmee op vragen van de PvdA over de onjuist gestalde fietsen en de hinder die dit veroorzaakt, onder andere voor mensen die slechter ter been zijn. Er wordt momenteel wel gesurveilleerd op het station, maar dit blijkt onvoldoende om te voorkomen dat fietsen buiten de rekken worden geplaatst. Volgens de huidige regels mogen fietsen pas verwijderd worden als deze er langer dan 28 dagen staan. Wethouder Sidney van den Bergh licht namens het college toe: “Een strikter handhavingsbeleid, waarbij gevaarlijk of hinderlijk gestalde fietsen sneller kunnen worden verwijderd, is alleen mogelijk na aanpassing van het aanwijzingsbesluit op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Hiervoor zal meer personele inzet nodig zijn voor toezicht en handhaving. Ook moet de opvanglocatie voor verwijderde fietsen worden vergroot. Gelet daarop houden wij voorlopig vast aan de huidige opzet van toezicht.”

In gesprek 
Eerdere gesprekken met Prorail over de fietsenstalling hebben nog niet tot actie geleid. De gemeente gaat later dit jaar wel weer in gesprek met onder andere Prorail en de NS over een ‘handelingsperspectief’ voor de treinstations. De fietsenstallingen maken daar onderdeel van uit. “Wij verwachten dit handelingsperspectief in juni 2023 te kunnen opleveren”, aldus Van den Bergh.

Bordjes verwijderen
De PvdA wees er eveneens op dat er verouderde bordjes waarop staat dat het plaatsen van fietsen verboden is ‘op grond van artikel 7 van de ARV’ verwijderd moeten worden. Het ARV (Algemeen Reglement Vervoer) is namelijk al sinds 1 december 2015 vervallen. Omdat de bordjes van de NS zijn gaat de gemeente hen vragen de bordjes te verwijderen.

Uit de krant