Old Stars tafeltennis bij TTV Return.
Old Stars tafeltennis bij TTV Return. Foto: Leen van der Bijl

TTV Return zet grote stappen naar vitale sportvereniging

Overige sport 429 keer gelezen

OSS | De gemeente Oss hecht veel waarde aan het bestaan van vitale sportverenigingen. Zij heeft daarom met een groot aantal sportverenigingen, waaronder Tafeltennisvereniging Return, een sportakkoord afgesloten.

In het Osse Sportakkoord is afgesproken dat sportaanbieders, maatschappelijke partners, buurtbewoners en de gemeente Oss samen gaan bouwen aan de vitale vereniging. Bij een vitale vereniging staat sport nog steeds centraal, maar is dit niet meer de enige functie van een vereniging. De vereniging wordt een plek waar buurtbewoners samenkomen en waar het hele jaar door aanbod van activiteiten is. De vereniging als spil in het maatschappelijke speelveld. Daarnaast werken besturen van vitale verenigingen samen om zo van elkaars inzichten te leren.

Verantwoordelijkheden
Dat Return meedoet met het sportakkoord brengt natuurlijk wel verantwoordelijkheden met zich mee. Als vereniging heeft Return dan ook een aantal stappen gezet. Om een sociaal veilig klimaat te kunnen garanderen, hebben ze een vertrouwenspersoon benoemd, die hiervoor ook een speciale training heeft gevolgd. Ook beschikken vrijwilligers met begeleidende taken over een verklaring van goed gedrag. Return werkt nauw samen met de sportverenigingen van sportpark ‘Amstelhoef’, O.t.t.c. en het Sport Expertise centrum.

Binnenklimaat
Behalve een veilig sociaal klimaat wil Return ook een gezond binnenklimaat kunnen bieden bij het sporten. Daarom is een nieuw luchtbehandelingssysteem geïnstalleerd. Return heeft een forse bijdrage geleverd aan de energietransitie en daardoor nagenoeg afgestapt van het gebruik van gas. Bij dit alles houden ze ook de financiële positie scherp in het oog.

Ruime openingstijden
Er wordt door de gemeente Oss naar gestreefd om zeven dagen in de week de mogelijkheid te bieden om te sporten en te ontmoeten in een vertrouwde omgeving. Return levert daar een flinke bijdrage aan. Sinds 2023 is Return op zaterdagmiddag open. De tafeltennisspeelzaal is nu op elke werkdag en op zaterdag bezet. Dat is jaarrond meer dan 50 procent van de beschikbare tijd. Hierin zijn ze vrij uniek in Oss. De ambitie is om op korte termijn te kunnen uitbreiden tot 60 procent bezettingsgraad van het clubhuis en op den duur zelfs zeven dagen per week open te zijn.

Meer bewegen is de doelstelling
Doel van het sportakkoord is de bevordering van samenwerking tussen sportverenigingen en daardoor alle Ossenaren 10 procent meer te laten bewegen. De Covid periode heeft bijgedragen aan bewustzijn over het belang van meer bewegen. De groeiende belangstelling voor de tafeltennissportschool en voor Old Stars tafeltennis is daar mede aan te danken. Tijdens de Algemene ledenvergadering van 26 maart 2024 konden leden terug kijken op een, in alle opzichten, gezonde ontwikkeling.                                                        

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant