Afbeelding
Foto:

Gemeente wil voormalige Sint Jan Mavo eindelijk opknappen

Algemeen 2.493 keer gelezen

OSS | De gemeente is van plan om het pand van de voormalige Sint Jan Mavo aan de Koornstraat 12 en 12a begin 2023 aan te wijzen als gemeentelijk monument. De gemeente deed tot nog toe weinig aan de verloederde staat van het pand omdat zij het graag meeneemt in de herontwikkeling van het hele gebied Fratershof. Het college schrijft: “De gemeente spant zich in om zo snel mogelijk voortgang te boeken in de gebiedsontwikkeling waar het pand deel van uitmaakt. Daarbij heeft de gemeente de mogelijkheid om de ontwikkeling van het pand St Jan Mavo naar voren te halen.”

Het schoolgebouw is momenteel in slechte staat, het enige onderhoud is het verwijderen van ‘overtollig groen’. Enige tijd is er antikraakbewoning geweest, deze mensen moesten in april 2019 vertrekken toen er op de zolder een wietplantage werd aangetroffen en het gebouw verzegeld werd. Daaropvolgend is het gebouw leeg blijven staan en is er een serie inbraken gepleegd, licht het college toe in antwoord op vragen van GroenLinks over de staat van het pand. Daarbij zijn binnen vernielingen aangericht. “Het pand is amper toegankelijk door puin en opgestapelde rommel. Onder andere door die vernielingen is ook de asbestvervuiling door het hele pand verspreid geraakt. Zonder een volledige asbestsanering kan er niets ondernomen worden.” Mede daarom is er geen nieuwe antikraakbewoning of leegstandsbeheer gekomen, in plaats daarvan wordt er toezicht gehouden door middel van camera’s. Het college schrijft: “Gezien de intenties om het als gemeentelijk monument aan te wijzen en omdat het gemeentelijk eigendom is moeten we met voorrang kijken naar een oplossing, die ook past in de voorgenomen herontwikkeling van het gebied.” 


De gebiedsontwikkeling Fratershof beslaat het gebied tussen de Koornstraat, Grote Kerk, Begijnenstraat en Krakenburg.


Gemeentelijk monument
Het college schrijft dat het voormalige schoolgebouw onderdeel is van een lijst van ongeveer 100 objecten die momenteel worden beoordeeld op hun waarde en daarbij een (nieuwe) monumentenbeschrijving ontvangen die uitlegt waarom het pand een monument zou moeten zijn. “De intentie is om dit jaar de voorbereiding voor alle nieuw aan te wijzen gemeentelijk monumenten op orde te hebben ten behoeve van een collegebesluit begin 2023.” Het is dus hun bedoeling om deze panden, waaronder de Sint Jan Mavo, dan aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Uit de krant

Uit de krant