Afbeelding

Extra geld naar haven om concurrentiepositie te versterken

Politiek 725 keer gelezen

OSS | In een strategische zet om de concurrentiepositie van de Osse haven Elzenburg te versterken, zal de gemeente Oss binnenkort een aanzienlijke investering van 7,6 miljoen euro doen. Het meest opvallende aspect van deze investering is dat ongeveer de helft van deze som afkomstig is uit een subsidie van het Nederlandse ministerie. Het verkrijgen van deze subsidie dateert al uit 2012, maar tot voor kort ontbrak een concreet en doeltreffend plan om deze financiële middelen te benutten. De druk om deze fondsen niet onbenut te laten, werd steeds groter.

In de afgelopen jaren is er intensief overleg gevoerd tussen de gemeente Oss en de twee voornaamste stakeholders in het havengebied, namelijk grondeigenaar BMC en OOC Terminals. In 2019 leek er al een akkoord te zijn bereikt, maar dat initiatief strandde vanwege meningsverschillen over de grondbeginselen, die zelfs tot een juridisch geschil leidden. Gelukkig zijn sindsdien de meningsverschillen overbrugd.

Recentelijk is er echter een nieuw, veelbelovend plan op tafel gelegd om de haven te revitaliseren. Dit plan richt zich op het uitbreiden van de overslagcapaciteit voor verschillende vormen van vervoer, waaronder wegtransport, spoorvervoer en scheepvaart, door de aanleg van nieuwe opstelsporen. Dit betekent dat het aantal treinen dat dagelijks kan worden afgehandeld, zal toenemen van twee naar vier tot vijf. Bovendien wordt er een nieuwe kade gecreëerd in de haven, waardoor wachtende schepen meer ruimte krijgen.

Deze uitbreiding van de havenfaciliteiten zal naar verwachting de economische aantrekkelijkheid van de Osse haven aanzienlijk vergroten. De subsidie van 3,8 miljoen euro van de overheid zal worden aangevuld met een lokale investering van 3,2 miljoen euro door de gemeente Oss. De gemeenteraad wordt nu verzocht om goedkeuring te verlenen aan dit ambitieuze plan, dat de weg effent voor een veelbelovende toekomst voor de Osse haven en de regio als geheel.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant