Afbeelding

Bernhoven start volgende week met afbouw aantal personeelsleden

Algemeen 8.707 keer gelezen

UDEN | De afbouw van het aantal personeelsleden en de bijbehorende kosten in ziekenhuis Bernhoven start per 16 mei. Dit is onderdeel van het masterplan dat het Udense ziekenhuis opstelde als oplossing voor de financiële problemen waarin het ziekenhuis momenteel verkeert. Om de structurele loonkosten met 8 miljoen te verlagen, is volgens het plan afbouwen met 110 FTE nodig.

De afbouw vindt grotendeels plaats door natuurlijk verloop, zoals door het niet verlengen van tijdelijke contracten of prepensioen. Voor 39 medewerkers, een groep van 28,84 FTE, geldt actief verloop, wat betekent dat zij actieve begeleiding krijgen van werk naar werk. Inkrimping van het personeelsbestand vindt grotendeels plaats bij de stafafdelingen en in de ondersteunende diensten waar werkzaamheden en verantwoordelijkheden aangepast worden.

Masterplan
In de komende 2 jaar is een ombuiging van 20 miljoen euro nodig om ervoor te zorgen dat de begroting eind 2023 weer sluitend is. Die ombuiging is uitgewerkt in het masterplan. Dit plan bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste gaat het plan in op het verbeteren van de opbrengst. Het tweede deel betreft de ingreep met de grootste impact voor de medewerkers van Bernhoven: de afbouw van het aantal personeelsleden. Ten derde wordt in het plan ingegaan op de samenwerking met een partner. De afbouw van de personele formatie start dus volgende week en moet voor het einde van 2023 gerealiseerd zijn.

Werknemers geïnformeerd
Deze week worden alle betrokken teams geïnformeerd. Vervolgens worden de werknemers waarvan de baan vervalt, persoonlijk geïnformeerd en begeleid. Er is een sociaal plan met werknemersorganisaties/vakbonden overeengekomen dat waarborgt dat een zorgvuldig traject wordt doorlopen en dat er faciliteiten zijn.

Uit de krant