Afbeelding

AOW-uitkering en kosten kinderopvang straks vrij van gemeentelijke belasting

Algemeen 54.297 keer gelezen

OSS | Het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen voor mensen met een laag inkomen is weer een stap dichterbij gekomen. Het college van B&W legt nu de verordening waarin dit wordt geregeld voor aan de gemeenteraad. Daarmee voldoen zij aan een oproep van de  raad, die zich met een grote meerderheid achter een motie van de SP schaarde. De wijzigingen worden vastgesteld met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Het college van B&W vraagt de raad om de nieuwe ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen Oss 2023’ vast te stellen. Daarin worden twee belangrijke zaken geregeld. Ten eerste worden de kosten van bestaan voor AOW-gerechtigden gerekend als 100 procent van de gezamenlijke netto AOW-uitkeringen. Mensen met een AOW-uitkering betalen daardoor geen belasting over hun uitkering. Voorheen moesten zij over dat deel van hun AOW-uitkering dat meer was dan de bijstandsnorm wel belasting betalen. Ten tweede kunnen de netto kosten van kinderopvang worden afgetrokken van het besteedbare inkomen, waardoor mensen die gebruik maken van kinderopvang minder belasting betalen. 

Meer geld op de rekening
Daarnaast kunnen mensen die aan alle voorwaarden voor kwijtschelding voldoen, maar momenteel te veel geld op hun rekening hebben staan, straks ook gebruikmaken van de regeling. Het college kiest ervoor om hiervoor het maximaal toegestane vrijgestelde bedrag te hanteren. Dat betekent dat de vermogensnorm voor een echtpaar wordt verhoogd met 2000 euro, voor een alleenstaande met 1500 euro en voor een alleenstaande ouder met 1800 euro. Deze groep hoeft daardoor minder snel hun reserves aan te tasten.

Dit jaar al van toepassing
Het college schrijft: “Met de gewijzigde verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oss 2023 zorgen we voor een kwijtscheldingsbeleid waarbij we optimaal gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om minima te ondersteunen in de huidige financieel economisch onzekere tijd.” Zij zijn zich ervan bewust dat de aanpassing voor 2023 laat komt en dat er al belastingaanslagen verzonden zijn. “De verordening geldt dus voor de aanslagen 2023 ook als deze al verzonden zijn”, aldus het college.

Aansluiting bij partnergemeenten
Oss was de enige van de negen gemeente die samenwerken in de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) die de regelingen niet toepaste. Straks sluit het beleid dus wel aan bij de gemeenten waarmee wordt samengewerkt. De gemeenteraad behandelt het voorstel op 6 juli. Op www.bs-ob.nl/kwijtschelding kun je na invoering van de verordening zien of je voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Uit de krant