Afbeelding

Eisen voor kwijtschelden gemeentelijke belastingen ook in Oss strenger dan vereist

Algemeen 2.266 keer gelezen

OSS | Meer dan de helft van alle Nederlandse gemeenten hanteert strenge eisen dan wettelijk nodig is voor het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen, zo meldde de NOS vorige week. Vooral mensen met weinig spaargeld zijn daar de dupe van. De SP meldt dat de gemeente Oss één van die gemeenten is en roept het college van B&W daarom op de minder strenge eisen te hanteren.

Gemeenten heffen belastingen voor een aantal zaken waaronder vuilnis, riolering en woningbezit. Als je een laag inkomen hebt en weinig eigen vermogen hebt kunnen deze belastingen worden kwijtgescholden. Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding heeft de landelijke overheid een maximale grens aan het inkomen gesteld, namelijk het maximale bijstandsniveau. “In de afgelopen jaren zijn er regelingen bijgekomen waarmee gemeenten meer maatwerk kunnen toepassen bij de kwijtschelding van de lokale belastingen”, legt de SP uit. Meer mensen komen daardoor in aanmerking voor kwijtschelding.

Hogere bovengrens mogelijk
Zo kunnen zij ervoor kiezen om een hogere bovengrens te hanteren waardoor meer mensen belastingen kwijtgescholden kunnen krijgen. AOW’ers zonder aanvullend pensioen kunnen kwijtschelding krijgen. Ook kan de gemeente ervoor kiezen om kosten van kinderopvang als uitgaven aan te merken waardoor er minder besteedbaar inkomen overblijft om de belastingen van te betalen en kwijtschelding waarschijnlijker is. Het is dus aan gemeenten zelf om te kiezen of zij hier gebruik van maken. Volgens de NOS zijn met name inwoners met weinig spaargeld de dupe van de keuze van gemeenten om deze regelingen niet toe te passen.

Met terugwerkende kracht
De SP roept het college van B&W op om deze regelingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in te voeren. Volgens hen is Oss de enige van de negen gemeente die samenwerken in de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) die de regelingen niet heeft toegepast.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant