Online informatiebijeenkomst A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven
Online informatiebijeenkomst A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

Informatieavond over A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

Algemeen 2.605 keer gelezen

Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing voor het fileknelpunt op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Het projectteam A50 organiseert op dinsdag 5 juli tussen 19.00 en 21.00 uur bij VidiReo een informatieavond om belangstellenden te informeren over de laatste stand van zaken en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). 

De A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven staat al jarenlang in de nationale file-top 10. Ook gebeuren er veel ongelukken op dit traject. Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren en zijn daarom een MIRT-verkenning gestart. In de verkenning wordt breed gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de problemen. Ook is verkend of er andere opgaven of wensen in het gebied zijn (bijvoorbeeld rond duurzaamheid of klimaat) die te koppelen zijn aan de oplossing. De initiatiefnemers hechten daarbij veel waarde aan de inbreng van kennis, ideeën en wensen van burgers, ondernemers, weggebruikers en andere belanghebbenden in de omgeving. Belangstellenden kunnen op dinsdag 5 juli tussen 19.00 uur en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen bij VidiReo aan de Van Kesselplaats 2 in Ravenstein.
De notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft de aanleiding van het project en welke kansrijke alternatieven ze in de verkenning verder gaan onderzoeken. Ook beschrijft de NRD hoe ze de kansrijke oplossingen beoordelen en hoe de resultaten hiervan worden gebruikt in de besluitvorming. De NRD is daarmee ook de eerste stap in de procedure van de milieueffectrapportage.

Uit de krant