Afbeelding
Foto: Gabor Heeres, Foto Mallo

College kiest voor leefbaar centrum met minder auto’s, zes tunnels onder het spoor

Verkeer en vervoer 2.938 keer gelezen

OSS | Om al het verkeer dat er de komende jaren onder andere door woningbouw bijkomt in Oss in goede banen te leiden heeft het college van B&W de Koersnota Mobiliteit opgesteld. Het college wil het centrum van Oss en andere ‘centrale ontmoetingsplekken’ verkeersluw maken en daar meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers. Een aantal autoroutes door de stad worden juist sneller gemaakt, onder andere door drie ongelijkvloerse kruisingen met het spoor. Ook voetgangers en fietsers krijgen drie ongelijkvloerse kruisingen met het spoor. Op 6 juli vergadert de gemeenteraad over het visiedocument.

In de Koersnota Mobiliteit, die overigens nog niet volledig klaar is, omschrijft het college op hoofdlijnen hoe het de komende jaren met verkeer en mobiliteit in de stad wil omgaan. Een belangrijk punt daarin is het verkeersluw maken van de binnenstad die meer geschikt moet worden voor ‘ontmoeten en verblijven’. Wethouder Sidney van den Bergh legt uit: “De fietser en wandelaar komen daarbij op de eerste plaats. Ook op centrale ontmoetingsplekken in de wijken en dorpen, zoals bij winkelcentra, streeft de gemeente naar een aantrekkelijke verkeersluwe omgeving.” Op die manier wil het college fietsverkeer stimuleren voor korte afstanden. Meer fietsverkeer en gebruik van openbaar vervoer scheelt namelijk veel ruimte door de grote hoeveelheid ruimte die auto’s innemen. “Zowel rijdend als stilstaand is autoverkeer dominant in het straatbeeld”, schrijft het college. Om meer ruimte te creëren voor mensen, in tegenstelling tot auto’s, wordt er bij nieuwbouw in de stad ook uitgegaan van minder parkeerplaatsen.

Autoroutes
Daartegenover staat wel dat de automobilisten op andere plekken in de stad juist meer ruimte krijgen. Volgens het college zorgen de verkeersluwe gebieden voor meer verkeer op hoofdwegen. Van den Bergh zegt daarom: “Een aantal routes worden zodanig ingericht dat de automobilist zich gemakkelijk en veilig kan verplaatsen zonder door de verkeersluwe gebieden zoals de binnenstad te rijden.” Welke routes dat worden is ook afhankelijk van de bouw van ongelijkvloerse spoorkruisingen. Dat zou het autoverkeer moeten versnellen en de ‘barrièrewerking’ van het spoor verminderen. Welke locaties dat precies worden moet nog onderzocht worden, maar het college laat weten: “Wat betreft onderdoorgangen voor auto’s, gecombineerd met fietsers en voetgangers, denken wij aan Heihoeksingel, Saal van Zwanenburgsingel en Kantsingel.”

Trein
De gemeente wil het het aanbod en de kwaliteit van het openbaar vervoer graag verbeteren. Wat het treinverkeer betreft zegt het college: “Op de lange termijn zien wij het aantal treinverbindingen graag uitgebreid.” Samen met NS, ProRail en de provincie wordt er gewerkt aan een aparte Spooragenda. Niet alleen de verbindingen met het openbaar vervoer moeten worden verbeterd, maar ook de bereikbaarheid en kwaliteit van de treinstations moet worden aangepakt. Behalve de drie onderdoorgangen voor auto’s, fietsers en voetgangers wil het college op drie andere locaties ook nog doorgangen onder het spoor voor alleen fietsers en voetgangers.

Bus
De gemeente zegt ook graag met de provincie in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor de bus. De provincie is daarin namelijk opdrachtgever. Zij noemen bijvoorbeeld Geffen en de toekomstige wijken Amsteleind en Heesch-West als gebieden die aandacht verdienen. “Naast de reguliere streek-, buurt en wijkbussen gaat het daarbij vooral over vernieuwende mobiliteitssystemen zoals deelmobiliteit. Dat past in onze ogen beter bij de toekomstige behoefte aan vervoer op maat.” De gemeente wil verder dat er betere verbindingen komen in de Meierij (tussen Nijmegen, Oss, Den Bosch en Eindhoven). “Zo willen we dat de BRT (Bus Rapid Transit, een vorm van hoogwaardig vervoer) ook in Oss halt houdt. Daarvoor willen we ook het busstation verplaatsen naar de andere zijde van het spoor.”

Obstakels
Het college ziet wel een paar obstakels voor de uitvoering van het beleid. Een minder grote focus op auto’s is een ‘trendbreuk met het verleden’. Het college denkt dat mensen daaraan zullen moeten wennen, vooral wanneer zij zelf hun gedrag moeten aanpassen op de nieuwe situatie. “Daar tegenover staan echter maatschappelijke voordelen van een leefbare, veilige en klimaatbestendige openbare ruimte”, schrijft het college. Daarnaast vermoedt het college dat het geld dat nu is gereserveerd voor mobiliteit niet genoeg is. “Daarom zullen wij voor de uitvoering van het beleid ook meer gebruik moeten maken van subsidiemogelijkheden bij Rijk en provincie.”

De huidige mobiliteitsvisie stamt nog uit 2009. De gemeenteraad neemt op 6 juli een besluit over de nieuwe Koersnota. Als de raad instemt worden de uitgangspunten uit de nota in de komende jaren toegepast binnen nieuwe ontwikkelingen in de gemeente.

Uit de krant