Martin Jan van Mourik. (Foto: René Theunissen)
Martin Jan van Mourik. (Foto: René Theunissen) Foto: René Theunissen

‘Sint Luciakerk dreigt ten onder te gaan aan kerkelijk wanbeleid’

Algemeen 659 keer gelezen

RAVENSTEIN | Het boek ‘Het Loterijfonds en de Sint Luciakerk te Ravenstein (1729-2021)’ van auteur Martin Jan van Mourik wordt op 3 november gepresenteerd.

In 1729 ontstond in Ravenstein, hoofdstad van het Land van Ravenstein, het Loterijfonds. Het fonds werd gevormd door de opbrengsten van een loterij, die werd opgezet ter financiering van een nieuwe Sint Luciakerk in Ravenstein. De in Duitse barokstijl uitgevoerde kerk werd in 1735 ingewijd. Daarna droeg het Loterijfonds bij aan de stichting en instandhouding van de Latijnsche school, de Fransche school en de Teekenschool te Ravenstein. De Sint Luciaparochie en de daaraan verbonden paters, pastoors en kapelaans werden vanuit het Loterijfonds eeuwenlang financieel ondersteund. Dit boek behandelt de lotgevallen van het Loterijfonds vanaf 1729. “Naast de belangrijke sociaal-culturele rol die het Loterijfonds sindsdien in Ravenstein speelt, krijgen ook de van tijd tot tijd optredende bestuurlijke sores gepaste aandacht”, aldus Van Mourik. “Maar daar blijft het niet bij. De Sint Luciakerk dreigt thans als sacraal gebouw ten onder te gaan aan kerkelijk wanbeleid, vuige streken en banale miskenning van cultuurhistorische waarden.” Uitgever Stichting Loterijfonds Ravenstein: ‘De auteur behandelt dit deel van de historie als ooggetuige, zonder mededogen en terughoudendheid. De nauwe betrokkenheid van de auteur bij het gebeuren is het waarheidsgehalte van de geschiedschrijving zeer ten goede gekomen. Hoezeer sommigen dat ook gemakshalve zullen ontkennen.’ Het boek wordt voor 25 euro verkocht bij Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein, Boekhandel Derijks in Oss of stuur een mail naar info@loterijfondsravenstein.nl.

Uit de krant