Afbeelding

Proefboringen naar aardwarmte in Geffen en Oss kunnen grond doen trillen

Algemeen 2.967 keer gelezen

GEFFEN/OSS | In het noorden van Geffen en ten westen van bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Oss zullen binnenkort waarschijnlijk proefboringen plaatsvinden, om te kijken of daar aardwarmte gewonnen kan worden. Om daadwerkelijk over te gaan tot het winnen van aardwarmte zijn grote investeringen nodig, vandaar dat eerst wordt gekeken of het in deze regio überhaupt mogelijk en zinvol is.

“Aardwarmte winnen is in Nederland, -en zeker in Oss-, nog in een vroeg stadium van ontwikkeling”, zo vertelt Wethouder Jacco-Peter Hooiveld. “Er zijn grote investeringen nodig om een systeem van winning en levering mogelijk te maken. Er lopen momenteel twee trajecten: in het westen van Oss en in het noorden van Geffen. Het eerste traject is vergund aan Tulip Energy. Voor het 2e traject loopt een aanvraag voor een pachtvergunning voor de locatie in Oss via het bedrijf EBN, onderdeel van de Rijksoverheid, om een onderzoeksboring te doen.”

Met name tijdens het onderzoek en de aanleg kunnen mensen overlast ervaren. Mogelijk komt er seismisch bodemonderzoek en dat veroorzaakt bodemtrillingen die voelbaar zijn in de omgeving. “De kans dat de trillingen voor schade of overlast zorgen, is minimaal. Deze werkzaamheden hebben al eens plaatsgevonden in Oss. De aanleg van de boortoren en hulp-installaties kan wel hinder geven voor omwonenden. Deze werkzaamheden duren enkele weken, en vinden overdag plaats. Het boren van de putten – gedurende een periode van 3 tot 6 maanden – vindt 24 uur per dag plaats en kan geluidsbelasting geven in de omgeving. Ook de aan- en afvoer van vrachtauto’s en materieel kan extra verkeersbelasting of stofhinder geven. Bovendien kan er ‘s nachts lichthinder zijn”, aldus Hooiveld.

De proefboringen zullen plaatsvinden op grote diepte, namelijk op2,5 kilometer. Op die diepte is het Rijk verantwoordelijk, en moet de gemeente Oss alleen een omgevingsvergunning afgeven. Na de proefboringen kan het nog wel drie jaar duren voordat er echt aardwarmte gewonnen kan worden. Het biedt daarna wel mogelijkheden om Oss in 2050 energieneutraal te laten zijn.

Uit de krant