Afbeelding

Osje van Verdienste voor broer en zus

Algemeen 2.044 keer gelezen

OSS | Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans reikte op dinsdagmiddag 6 juni een Osje van Verdienste uit aan Rinie van Peufflik en zijn zus Ria van Peufflik. Zij ontvingen deze onderscheiding voor hun inzet als kartrekkers van buurtvereniging ‘Pastoor Bloemstraat’. De uitreiking vond plaats nabij de speeltuintjes in de Pastoor Bloemstraat in Oss.

Rinie en Ria van Peufflik zetten zich al jaren in voor de buurtvereniging en de leefbaarheid van de buurt. Die omvat de straten Pastoor Bloemstraat, Vorstenhoekstraat, Vlashoekstraat en een gedeelte van de Oude Kerkstraat. In de straten wonen mensen met verschillende culturele achtergronden en diverse geloofsovertuigingen. 

Dankzij de inzet van Rinie en Ria van Peufflik is de buurt een hechte samenleving met belangstelling en zorg voor elkaar. Zij zijn de grote motor van de bewonersgroep en ondanks de grote onderlinge culturele verschillen lukt het hun om de bewoners te verbinden en samen met hun allerlei activiteiten te organiseren voor jong en oud.

Osje als blijk van waardering
Het Osje van Verdienste is een van de officiële onderscheidingen van de gemeente Oss om de inzet van personen voor de Osse gemeenschap te waarderen.

Uit de krant