In de tuin bij hospice de Oase, zittend: Esther Plante en Peter Zegers, staand Willeke Biemans.
In de tuin bij hospice de Oase, zittend: Esther Plante en Peter Zegers, staand Willeke Biemans.

Zorg Thuis ondersteunt in laatste levensfase

Algemeen 10 keer gelezen

OSS | Sinds vijf jaar is hospice De Oase gehuisvest in een mooi, licht, huiselijk en functioneel gebouw aan de Koornstraat, vlakbij sportpark De Rusheuvel. Al vele Ossenaren hebben hier in een huiselijke omgeving hun laatste levensfase doorgebracht. De Oase herbergt zes gastenkamers, een logeerkamer voor een familielid, een woonkamer, een keuken en directiekamer. Directeur-bestuurder Esther Plante, coördinator Willeke Biemans en vrijwilliger Peter Zegers vertellen er over een activiteit van De Oase die minder bekend is: het waken bij mensen thuis die stervende zijn.

door Dick Hubertus

Plante: “Wij hebben deze activiteit genoemd: Zorg Thuis. Het gaat daarbij om een palliatieve taak bij mensen thuis waarbij we ’s nachts of eventueel overdag waken bij stervenden die in veel gevallen bedlegerig zijn. Het betreft geen thuiszorg of hulp in de huishouding, maar we ontlasten familie en mantelzorgers zodat zij even op adem kunnen komen. Vaak wordt onze hulp te laat ingeroepen en lopen mensen al op hun tenen. Familie en mantelzorgers kunnen het dan niet meer bolwerken en is het spijtig dat men niet eerder aan de bel heeft getrokken. Men vindt het blijkbaar moeilijk om de zorg uit handen te geven.” Peter Zegers, belast met sponsoring en pr: “We horen van veel van onze vrijwilligers dat onze cliënten het fijn vinden om hun verhaal kwijt te kunnen. Luisteren, zonder te oordelen, is daarbij heel belangrijk.”
Na negen jaar als vrijwilliger actief te zijn geweest is Willeke Biemans nu waarnemend coördinator van Zorg Thuis en ondersteuner bij de hospice. “Ons motto is: We zijn er…..altijd. Het gaat om een samenwerking met Pantein en de familie. We mogen weliswaar geen medische handelingen verrichten, maar kunnen direct betrokkenen wel even op adem laten komen. Veel mensen kennen het bestaan van de Oase niet, laat staan van Zorg Thuis. We willen daarom graag meer bekendheid aan onze activiteiten geven. Aan Zorg Thuis zijn geen kosten verbonden. Het is heel dankbaar werk en als vrijwilliger krijg je er veel voor terug. Het geeft veel voldoening. Graag zouden we ons team willen uitbreiden. Eventuele belangstellenden zijn hier altijd welkom voor een oriënterend gesprek.” Plante: “Gelukkig is het nog steeds zo dat we na een aanvraag heel snel in actie kunnen komen. Tijdens de coronaperiode was het aantal aanvragen terug gelopen, maar trekt nu weer aan. Jammer genoeg is in onze jachtige wereld bijna geen tijd voor zieke mensen. Vaak woont familie ver weg en dan komt ons motto bovendrijven: Wij zijn er…..altijd.” Meer informatie op www.oase.nl.

Uit de krant